Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 6

 - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 1. Quyết Đấu Túc Mệnh
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Túc Mệnh lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu 4.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Momoshiki Thức Tỉnh

Tiêu 5.400 vs 7.200 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Naori Uchiha

 1. Làng Lá Truyền Kỳ
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả tiêu lam ngọc Để xếp hạng và nhận quà tương ứng

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Hoa Đào Sakura

Tiêu 6.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Tailed obito

 1. Jinchuuriki Vĩ Thú
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Jinchuuriki lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 5.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Thú Hóa Ngoại Đạo Ma Tượng

Tiêu 6.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Divine Kokuo

 1. Tiên Khí Ninja
 • Nhẫn Giả tiêu 60 lam ngọc sẽ nhận được 1 lần quay thưởng

 • Tích Nạp 5.400 lam ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được Itachi Thập Quyền Kiếm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

 • Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto