Đôi Bạn Cùng Tiến Shishui - Itachi

Xin Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 - Lại là BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả đây ạ ! Sau đây BQT xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới lần này ạ

 1. Yến Tiệc Ẩm Thực
 • Tiêu 60 Lam Ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được 1 lần quay kỳ duyên ninja
 • Tích Nạp 5.400 Lam Ngọc Nhẫn Giả sẽ chắc chắn nhận được Cheese cake

 • Tiêu Vàng càng nhiều Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều phần quà tích tiêu ( nguyên liệu nâng cấp , nguyên liệu đột phá ..v..v )
 1. Làng Lá Truyền Kỳ
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của tính năng Konoha lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ tối đa cho các nhẫn giả tăng chiến lực đồng đội BQT cũng mở bán 1 số gói quà ưu đãi gồm rất nhiều vật phẩm nâng cấp chiến lực Đồng Đội

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

Tiêu 4.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Hoa Đào – Sakura

Tiêu 6.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Đêm-Guy

 • Khi Cần nâng cấp tính nâng Konoha nhưng Nhẫn Giả thiếu thẻ nguyên liệu , Nhẫn Giả có thể tham gia event tích nạp để nhận thêm nhiều thẻ nguyên liệu Nâng cấp tính nâng Konoha

 1. Bạn Chiến Hoàn Hảo
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của tính năng Bạn Chiến lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ tối đa cho các nhẫn giả tăng chiến lực đồng đội BQT cũng mở bán 1 số gói quà ưu đãi gồm rất nhiều vật phẩm nâng cấp chiến lực Đồng Đội

Tiêu 5.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận : Sasuke – Sakura

Tiêu 6.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Itachi-Shisui

 1. Nử Nhân Thổ
 • Nhẫn Giả cần tiêu Lam Ngọc để có thể xếp hạng và nhẩn thưởng tương ứng

 • Tiêu càng nhiều Lam Ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm để nâng cấp tính nâng  ( Đan Thuộc Tính , Nguyên Liệu Tăng Cấp , Nguyên Liệu Đột Phá )

Tiêu 5.400 và 7.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Otsutsuki-Indra

 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto