Thần Khí - Kich Shukaku

Xin Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 1. Quốc Gia Ninja
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của đồng độii lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

Tiêu 4.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Sasuno-Itachi

Tiêu 6.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Nhẫn hồn – Jiraiya

 1. Jinchuuriki Vĩ Thú
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Đồng Đội lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

Tiêu 5.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Ngoại Đạo Ma Tượng

Tiêu 6.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Thần Hoá Tôn Ngộ Không

 1. Tiên Khí Ninja
 • Tích tiêu Lam Ngọc liên tiếp theo ngày Nhẫn Giả sẽ nhận được quà nguyên liệu tương ứng

 • Tiêu 1,600 Ngọc liên tiếp 3 ngày Nhẫn Giả sẽ nhận được Kich Shukaku

 • Tiêu càng nhiều vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

 1. Susano Thần Uy
 • Tiêu 10 vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được 1 điểm vui vẻ để xếp hạng và nhận quà tương ứng

 • Tiêu 8,000 Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được 1 lần quay ởi Quà Trời Ban

 • Tiêu càng nhiều Ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Taka-Jyuugo

Tiêu 5.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Gaara Ảo Thuật

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto