Ấn Chú Ninja

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Ấn Chú Ninja  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến lên cao .

1. Các Loại Ấn Chú

- Tất cả đồng đội điều có các loại ấn chú riêng vd : ( Ấn chú dành cho akatsuki , ấn chú dành cho Uế thồ

- Nhẫn giả cần thẻ Ấn Chú mới có thể mở và trang bị cho tướng

- Nhẫn giả có thể tìm theo Ấn Chú ở Sự kiện vòng Quay Bí Thuật

2.Cường hoá Ấn Chú

- Nhẫn giả cần đá tăng bậc ấn chú để có thể cường hoá tăng thêm thuộc tính cho ấn chú

- 1 Ấn chú Nhẫn giả chỉ có thể trang bị cho 1 đồng đội

3. Ấn Kí

- Có 5 loại ấn kí  ( Hiếm – Ưu Việt – Hoàn Mỹ - Truyền Thuyết – Sử Thi )

- Tách những ấn kí bạn sẽ nhận được : Mảnh Ấn Sao , dùng để tăng cấp cho Ấn Kí

- Mỗi Ấn Chú có thể trang bị được Ấn Kí

 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto