• Hokage Đệ Tam Fate Sarutobi

    [ Sự Kiện ]

  • Sự Kiện Đặt Biệt Quay Thưởng Giờ Vàng

    [ Sự Kiện ]

  • Sage Mode Jugo

    [ Sự Kiện ]

Hokage Đệ Tam Fate Sarutobi

[Tin Tức] 28/06/2022

Hokage Đệ Tam Fate Sarutobi

Sự Kiện Đặt Biệt Quay Thưởng Giờ Vàng

[Tin Tức] 24/06/2022

Sự Kiện Đặt Biệt Quay Thưởng Giờ Vàng

Sage Mode Jugo

[Tin Tức] 20/06/2022

v

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 11

[Tin Tức] 16/06/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 11

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 10

[Tin Tức] 08/06/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 10

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 9

[Tin Tức] 06/06/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 9

Konoha-Danzo và Pizza

[Tin Tức] 31/05/2022

Konoha-Danzo và Pizza

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 9

[Tin Tức] 27/05/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 9

Đao Phủ Jinin Akebino

[Tin Tức] 23/05/2022

Đao Phủ Jinin Akebino

Đua Top Tăng Trưởng Nhận Quà Cực Hot

[Tin Tức] 19/05/2022

Đua Top Tăng Trưởng Nhận Quà Cực Hot

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 8

[Tin Tức] 19/05/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 8

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 7

[Tin Tức] 15/05/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 7