• Event Đưa Top Và Tích Nạp Liên Sever

    [ Sự Kiện ]

  • Phát Qùa Vip Tháng 10

    [ Tin Tức ]

  • Cập Nhật Bảng Top Tăng Trưởng

    [ Tin Tức ]

Event Đưa Top Và Tích Nạp Liên Sever

[Tin Tức] 19/11/2022

Nhân Diệp 20-11 BQT Game Hoả Chí Anh Hùng Sẽ Cập Nhật Event Đua Top Nạp và Tích Nạp Liên Sever Cho Các Nhẫn Giả Tham Gia ...

Bảng Xếp Hạng Event Like và Share Sự Kiện Hallowen

[Tin Tức] 07/11/2022

Bảng Xếp Hạng Event Like và Share Sự Kiện Hallowen

Bosom Friends : Madara/Obito

[Tin Tức] 04/11/2022

Bosom Friends : Madara/Obito Chuổi Sự Kiện Tuần Hấp Dẩn

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 20

[Tin Tức] 31/10/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 19

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 18

[Tin Tức] 21/09/2022

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 18

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 17

[Tin Tức] 13/09/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 17

Akatsuki Hidan Reanimation

[Tin Tức] 09/09/2022

Akatsuki Hidan Reanimation

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 16

[Tin Tức] 24/08/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 16

Bắt Đầu Cho Kỳ Tăng Trưởng Tháng 8

[Tin Tức] 16/08/2022

Bắt Đầu Cho Kỳ Tăng Trưởng Tháng 8

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 15

[Tin Tức] 08/08/2022

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 15

Missing-Nin : Kabuto

[Tin Tức] 04/08/2022

Missing-Nin : Kabuto

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 14

[Tin Tức] 26/07/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 14