Sự Kiện Tuần lễ Vàng 1

 1. Quốc Gia Ninja
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Đồng Đội lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

 • Tiêu Càng nhiều Ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Susanoo Itachi

Tiêu 6.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Shizuka

 1. Jinchuuriki Vĩ Thú
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Jinchuuriki lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 5.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Thú Hóa Ngoại Đạo Ma Tượng

Tiêu 6.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Divine Chomei

 - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 1. Nhẫn Cụ Truyền Thuyết
 • Nhẫn Giả tiêu 60 lam ngọc sẽ nhận được 1 lần quay thưởng

 • Tích Nạp 5.400 lam ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được Bạo Phá Phù

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

 1. Nử Thần Thỏ
 • Tích tiêu Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được quà nguyên liệu tương ứng theo thứ hạng

Tiêu 4.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Tiên Đạo Madara

Tiêu 5.400 và 7.200 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Sakura: Malice

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto