• Natsu Hỏa Long Trở Lại

    [ Tin Tức ]

  • Jinchuriki Vĩ Thú - Ma Đạo Ngoại Tượng

    [ Tin Tức ]

  • Hokage Đệ Tứ Thân

    [ Tin Tức ]

Natsu Hỏa Long Trở Lại

[Tin Tức] 28/09/2023

Natsu Hỏa Long Trở Lại Trong Đợt Event Trung Thu

Jinchuriki Vĩ Thú - Ma Đạo Ngoại Tượng

[Tin Tức] 21/09/2023

Jinchuriki Vĩ Thú - Ma Đạo Ngoại Tượng

Hokage Đệ Tứ Thân

[Tin Tức] 08/09/2023

Hokage Đệ Tứ Thân Trở Lại Chợ Vé Tinh Phẩm

Kakashi Susanoo

[Tin Tức] 05/09/2023

Kakashi Susanoo sẽ được đổi bằng phiếu tinh phẩm

Túc Mệnh - Naruto Uzumaki

[Tin Tức] 23/08/2023

Túc Mệnh - Naruto Uzumaki

Gedo Statue Và Madara

[Tin Tức] 16/08/2023

Gedo Statue Và Madara

Shusano Thần Uy

[Tin Tức] 27/07/2023

Shusano Thần Uy và War Kurenai Yuhi

Sự Kiện Tuần Đợt 11

[Tin Tức] 10/07/2023

Sự Kiện Ngày 10 Tháng 7                 

Sự Kiện Tuần Đợt 10

[Tin Tức] 06/07/2023

Sự Kiện Ngày 6 Tháng 7        

Sự Kiện Tuần Đợt 9

[Tin Tức] 29/06/2023

Sự Kiện Ngày 28 Tháng 6

Sự Kiện Tuần Đợt 8

[Tin Tức] 21/06/2023

Sự Kiện Ngày 20 Tháng 6

Sự Kiện Tuần Đợt 8

[Tin Tức] 12/06/2023

Sự Kiện Ngày 12 Tháng 6