• Event Giờ Vàng Siêu Ưu Đãi 25/07

    [ Tin Tức ]

  • Siêu Ưu Đải Tháng 7 Dị Giới Natsu Đợt 2

    [ Tin Tức ]

  • Khai Mở Máy Chủ S378 SV đặc Biệt

    [ Tin Tức ]

Event Giờ Vàng Siêu Ưu Đãi 25/07

[Tin Tức] 25/07/2024

Event Giờ Vàng Siêu Ưu Đãi 25/07 cùng các phần thưởng hấp dẩn

Siêu Ưu Đải Tháng 7 Dị Giới Natsu Đợt 2

[Tin Tức] 20/07/2024

Kasumi gửi đến các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện Siêu Hót tích nạp đổi quà và đua top liên sever ngày 15-07

Khai Mở Máy Chủ S378 SV đặc Biệt

[Tin Tức] 16/07/2024

Khai Mở Máy Chủ S378 SV đặc Biệt vào ngày 17/07/2024

Khai Mở Máy Chủ S377 SV đặc Biệt

[Tin Tức] 11/07/2024

Khai Mở Máy Chủ S374 SV đặc Biệt vào ngày 24/06/2024

Siêu Ưu Đải Tháng 7 Dị Giới Natsu

[Tin Tức] 05/07/2024

Kasumi gửi đến các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện Siêu Hót tích nạp đổi quà và đua top liên sever ngày 05/07

Lich Mở Máy Chủ 05/07 đến 23/07

[Tin Tức] 02/07/2024

Lich Mở Máy Chủ 05/07 đến 23/07

Báo Danh Code Vip Tháng 6

[Tin Tức] 28/06/2024

Các Nhẫn Giã Báo Danh Nhận Code Vip Tháng 6 Nhá

Khai Mở Máy Chủ S374 SV đặc Biệt

[Tin Tức] 24/06/2024

Khai Mở Máy Chủ S374 SV đặc Biệt vào ngày 24/06/2024

Cập Nhật Bảng Đua Top Nạp Liên Sever Tháng 6

[Tin Tức] 19/06/2024

Cập Nhật Bảng Đua Top Nạp Liên Sever Event ngày 01-06 đến 10-06

Sự Kiện Tích Nạp Và Đua Top Sieu Hót Ngày 15/6

[Tin Tức] 15/06/2024

kasumi gửi đến các Nhẫn Giả chuổi sự kiện Siêu Hót tích nạp đổi quà và đua top liên sever ngày 15/6

Khai Mở Máy Chủ S372 SV đặc Biệt

[Tin Tức] 11/06/2024

Khai Mở Máy Chủ S372 SV đặc Biệt vào ngày 11/06/2024

Lich Mở Máy Chủ Tháng 6

[Tin Tức] 05/06/2024

Lich Mở Máy Chủ 11/06 đến 29/06