• Event Giờ Vàng Siêu Ưu Đãi 25/07

    [ Tin Tức ]

  • Siêu Ưu Đải Tháng 7 Dị Giới Natsu Đợt 2

    [ Tin Tức ]

  • Khai Mở Máy Chủ S378 SV đặc Biệt

    [ Tin Tức ]

Đồ Ăn Nhẫn Giả

[Tin Tức] 14/07/2021

Đây là tính năng đồ ăn nhầm tăng lực chiến cho nhân vật, giúp cho nhẫn giả có lực chiến cao hơn

Lục Đạo Đạo Hồn

[Tin Tức] 14/07/2021

Mỗi nhân vật có 6 Đạo Hồn , để nâng cấp lực chiến của đạo hồn thì cần nhiều nguyên liệu Chú Đạo Huyên Tinh

Tiên Khí Ninja

[Tin Tức] 14/07/2021

Mỗi 1 tiên khí sẽ có 1 kỹ năng riêng biệt , Nhẫn giả cần sách kỹ năng tiên khí mỗi có thể tăng cấp kỹ năng .

Ấn Chú Ninja

[Tin Tức] 14/07/2021

Tất cả đồng đội điều có các loại Ấn Chú Riêng. Nhẫn giả cần thẻ Ấn Chú mới có thể mở và trang bị cho tướng .

Jinchuuriki Vĩ Thú

[Tin Tức] 14/07/2021

Nhẫn giả cần có thẻ tương đương để kích hoạt Jinchuuriki, Ghép thẻ , Ninja cần đủ số lượng mảnh để có thể ghép được thẻ Jinchuuriki tương ứng

Vĩ Thú Hoá

[Tin Tức] 14/07/2021

Nhẫn giả cần có thẻ tương đương để mở vĩ thú , Mỗi 1 vĩ thú nhẫn giả đều có thể tăng cấp lực chiến sẽ + dồn vào cho nhẫn giả .

Pháp Bảo Ninja

[Tin Tức] 14/07/2021

Nhẫn giả cần Đá Huyền tinh cho 1 lần rèn hoàn mỹ . Khi rèn hoàn mỹ lần thứ 20 sẽ chắc chắn ra 1 pháp bảo Truyền Thuyết thuộc tính skill ngẫu nhiên.

Huyền Thoại Konoha

[Tin Tức] 14/07/2021

Cần thẻ tướng để có thể kích hoạt được tướng tương ứng, Để tăng cấp tướng Nhẫn giả cần đan tăng bậc Konoha, Mỗi tướng sẽ có 1 bộ skill riêng biệt

Uế Thổ Chuyển Sinh

[Tin Tức] 14/07/2021

Nhẫn giả có thể tẩy kỹ năng phụ cho tướng và khoá lại kỹ nâng nhẫn giả đang cần , có 2 cách tẩy kỹ năng . Tẩy Thường và Tẩy Cao cấp.

Vũ Khí Kunai Ninja

[Tin Tức] 14/07/2021

Cần thẻ vũ khí tương ứng để mở trang bị  ( Mỗi trang bị điều có thuộc tính riêng ). Nhẫn giả cần có thể tiêu hao Đá Tiền linh để năng cấp thẻ trang bị .

Chakra Ngũ Hành

[Tin Tức] 14/07/2021

Để tăng cấp Nhẫn giả cần ngọc chakra theo hệ có thể tìm được ở Vòng Quay Ngũ Hành. Nhẫn giả không thể tăng riêng 1 hệ chakra .

Cường Hóa Trang Bị

[Tin Tức] 13/07/2021

Cường hóa trang bị để tăng thuộc tính cho main. Các mốc quan trọng để + thêm thuộc tính ( 5 .. 10 … ) nên các nhẫn giả cần chú ý.