Tiên Khí Ninja

1. Kích hoạt Tiên Khí

- Nhẫn giả cần có thẻ bài tương ứng để có thể kích hoạt tiên khí ninja

- Để có được thẻ bài Nhẫn giả cần đủ mảnh ghép , số lượng mảnh cần tuỳ thuộc vào thuộc tính của tiên khí

- Nhẫn giả có thể tham gia event để nhận được mảnh ghép và thẻ tiên khí

3. Cường hoá Tiên Khí

- Nhẫn giả cần đá tăng cấp tiên khí để có thể cường hoá tien khí ( tất cả đều + dồn )

4. Kỹ năng 

- Mỗi 1 tiên khí sẽ có 1 kỹ năng riêng biệt , Nhẫn giả cần sách kỹ năng tiên khí mỗi có thể tăng cấp kỹ năng .

5. Khảm Minh Văn

- Có các loại Minh Văn : Hiếm , Ưu Việt , Hoàn Mỹ , Truyền Thuyết , Sử Thi

- Khi tách Minh Văn bạn sẽ nhận được mảnh đá thánh phách dùng để tăng cấp cho Minh Văn .

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto