Lục Đạo Đạo Hồn

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Lục Đạo Đạo Hồn  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến cao.

1. Đúc Sao  

- Bộ Thiên Địa : Bạn cần chu đạo huyền tinh và 1 Lục đạo đồng cấp để tăng lên 1*

- Nhẫn giả có thể tìm Nguyên Liệu ở phó bản Địa Tàng

- Bộ Tứ Đạo : Nhẫn giả cần có  chu đạo huyền tinh + Đạo vân thạch để đúc sao cho lục đạo

2.  Cường Hoá

- Nhẫn giả cần có đá cường hoá Lục Đạo để tăng cấp cho Lục Đạo

3. Đạo Hồn

- Nhẫn giả cần phong đạo nhẫn thạch để tăng cấp cho đạo hồn

 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto