Huyền Thoại Konoha

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Huyền Thoại Konoha  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến lên cao .

1. Thẻ Tướng

- Cần thẻ tướng để có thể kích hoạt được tướng tương ứng

- Để tăng cấp tướng Nhẫn giả cần đan tăng bậc Konoha

- Nhẫn giả có thể dùng Đan Thuộc Tính Konoha để tăng thêm lực chiến cho tướng của mình

- Lưu Ý : Mỗi tướng sẽ có 1 bộ skill riêng biệt

2 . Đột Phá

- Để cấp đột phá Nhẫn giả cần Đan đột phá Konoha và thẻ tướng tương đương với tướng Nhẫn giả muốn đột phá

3. Ghép Mảnh

- Khi Nhẫn giả đủ mảnh Nhẫn giả có thể thẻ tướng tương đương để kích hoạt và nâng cấp cho tướng của Nhẫn giả

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto