Đồ Ăn Nhẫn Giả

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Đồ ăn Nhẫn giả  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến cao hơn. 

1. Kích hoạt

- Nhẫn giả cần thẻ đồ ăn để có thể kích hoạt đồ ăn cho nhân vật

- Nhẫn giả cần đủ mảnh để có thể ghép thành thẻ đồ ăn , số lượng tương ứng với phẩm chất của thẻ đồ ăn

2.Cường Hoá

- Nhẫn giả cần dầu thực vật để nâng cấp thẻ thức ăn ( khi bạn nâng cấp thẻ thức ăn khác thuộc tính sẽ + dồn )

- Mỗi đồ ăn đều có buff thuộc tính riêng biệt

- Dùng Đan Thuộc Tính có thể tăng điểm tính năng cho đồ ăn

3.Gia Vị

- Gia Vị Thường : bạn cần Hương Liệu để nâng cấp giá vị , Hương Liệu CC để đột phá gia vị

- Gia Vị Cao , Nhẫn giả cần nâng cấp gia vị thường lên cấp 3 , 11 , 19, 31 , 48 .. để có thể mở gia vị cao cấp ,

- Nhẫn giả cần Mù Tạc để nâng cấp cho gia vị cao cấp

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto