• Đua Top Nạp Liên Server Tháng 4

    [ Tin Tức ]

  • Khai Mở Máy Chủ S362 SV đặc Biệt

    [ Tin Tức ]

  • Tích Điểm Đổi Quà Tháng 4

    [ Tin Tức ]

Bắt Đầu Cho Kỳ Tăng Trưởng Tháng 8

[Tin Tức] 16/08/2022

Bắt Đầu Cho Kỳ Tăng Trưởng Tháng 8

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 15

[Tin Tức] 08/08/2022

SỰ KIỆN : Tích Nạp Nhận Quà Khủng 15

Missing-Nin : Kabuto

[Tin Tức] 04/08/2022

Missing-Nin : Kabuto

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 14

[Tin Tức] 26/07/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 14

Kaguya Momoshiki

[Tin Tức] 22/07/2022

Kaguya Momoshiki

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 13

[Tin Tức] 18/07/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 13

Vĩ Thú 6 Đuôi Six-Tails Saiken

[Tin Tức] 14/07/2022

Vĩ Thú 6 Đuôi Six-Tails Saiken

Fate Sarutobi Hokage Đệ Tam Tái Xuất

[Tin Tức] 11/07/2022

Fate Sarutobi Hokage Đệ Tam Tái Xuất

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 12

[Tin Tức] 06/07/2022

Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 12

Hokage Đệ Tam Fate Sarutobi

[Tin Tức] 28/06/2022

Hokage Đệ Tam Fate Sarutobi

Sự Kiện Đặt Biệt Quay Thưởng Giờ Vàng

[Tin Tức] 24/06/2022

Sự Kiện Đặt Biệt Quay Thưởng Giờ Vàng

Sage Mode Jugo

[Tin Tức] 20/06/2022

v