Chuổi Sự Kiện Siêu Hấp Dẩn Tuần 17

 - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 1. Quốc Gia Ninja
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Đồng Đội lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Susanoo Itachi

Tiêu 6.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Sage Jugo

 1. Jinchuuriki Vĩ Thú
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Jinchuuriki lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 5.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Thú Hóa Ngoại Đạo Ma Tượng

Tiêu 6.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Six-Tails Saiken

 1. Tiên Khí Ninja
 • Tích tiêu Lam Ngọc liên tiếp theo ngày Nhẫn Giả sẽ nhận được quà nguyên liệu tương ứng

 • Tiêu 1,600 Ngọc liên tiếp 3 ngày Nhẫn Giả sẽ nhận Requiem Barrel

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

 1. Susano Thần Uy
 • Tiêu 10 vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được 1 điểm may mắn để xếp hạng và nhận quà tương ứng

 • Tiêu 8,000 Vàng nhẫn Giả sẽ nhận được 1 lần quay ởi quà trời ban

 • tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Taka-Jyuugo

Tiêu 5.400 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Haku

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto