Báo Danh Code Vip Tháng 6

Báo Danh Code Vip Tháng 6

Admin m báo danh code vip cho các cp vip nhé c nhà ôi~~

Nhanh tay nhn tin cho admin để báo danh nhn code VIP nàooo

Quà cho mi cp Vip là khác nhau, nên các Nhn Gi nh nâng cp VIP ca mình để có th nhn quà mi tháng nha~

Cách tham gia: các Nhn Gi vui lòng nhấn tin về page để đăng ký thông tin nhận code

LƯU Ý

* Đối vi Ha Chí Anh Hùng yêu cu cp VIP17 tr lên

* Đối vi Ha Chí Nhn Gi yêu cu cp VIP12 tr lên

* Phi np ít nht 100k xu trong tháng mi được đăng ký code VIP

Quà mi cp VIP được phân loi như sau:

Ha Chí Anh Hùng:

+ Vip : 17-18

+ Vip : 19

+ Vip : 20

+ Vip : 21

+ Vip : 22

Ha Chí Nhn Gi:

+ Vip : 12-14

+ Vip : 15-17

+ Vip : 18

+ Vip : 19

+ Vip : 20

Thi gian đăng ký tính t lúc lên bài viết này đến hết ngày 06/07/2024. Sau thi gian này không th đăng ký code VIP

Thi gian d kiến phát quà 08/07/2024

 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto