Bosom Friends : kakashi-Obito

 - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 1. Yến Tiệc Ẩm Thực
 • Nhẫn Giả Tiêu 60 Lam Ngọc sẽ nhận được 1 lần rút thưởng ởi event  Kỳ Duyên Ninja

 • Nhẫn Giả Nạp 5.400 Lam Ngọc sẽ nhận được Rượu Vang – Cá Hồi

 • Tiêu Càng nhiều Vàng  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

 1. Làng Lá Truyền Kỳ
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Konoha lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Hoa Đào Sakura

Tiêu 6.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Tailed obito

 1. Bạn Chiến Hoàn Hảo
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Bạn Chiến lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

 • Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn, Đan tăng bậc Nhẫn, Đan thuộc tính Nhẫn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn đượcnhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

 • Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm

 • Tiêu Càng nhiều Vàng  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 5.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Sasuke-Sakura

Tiêu 6.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Bosom Friends : kakashi-Obito

 1. Nử Thần Thỏ
 • Trong thời gian sự kiện Nhẫn Giả tiêu lam ngọc để xếp hạng và nhận quà tương ứng

 • Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận Tiên Đạo Madara

Tiêu 5.400 và 7.200 Lam Ngọc các Nhẫn Xeno Six Paths Madara

 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto