Cách Kiếm Lễ Kim

- Nhẫn giả cần đăng nhập liên tiếp để nhận lễ kim theo ngày ở Sảnh Phúc lợi

- Nạp thẻ mỗi ngày củng sẽ mang lại lượng lễ kim lớn cho Nhẫn giả

- Mua Quỷ Đầu Tư và Kế Hoạch Đầu tư

- Hoàn Thành Thành Tựu

- Vượt Ải

- Nâng cấp Lực Chiến

- Tăng cấp

- Lưu Ý : Lễ Kim sẽ có thể dùng để mua được đá tăng bậc tính năng , Nhẫn giả hãy hoàn thành các thành tựu để có số lượng lớn lễ kim cho mình 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto