Đua Top Nạp Liên Server Tháng 3

KaSuMi Xin Chào các Nhẫn Giả ,nay Kasumi sẽ đăng bài Đua Top Nạp Liên Server , của cả 2 bảng ( Hỏa Chí Nhẫn Giả và Hỏa Chí Anh Hùng )

Nội Dung: Bắt đầu từ ngày 15-03 đến hết ngày 25-03 Nhẫn Giả nào trong thời gian event chuyển Xu vào game nhiều nhất sẽ được nhận thưởng với thứ hạng tương ứng

Đặc biệt khi đạt mốc 10m xu chuyển vào game trong thời gian sự kiện sẽ nhận được 80.000 Phiếu đổi tinh phẩm

Và đạt mốc chuyển Xu sẽ được nhận quà tích nạp các Mốc Tích Nạp Gồm ( 777k xu , 1555k xu , 2555k xu, 10m xu)

Phần Thưởng : Top Nạp Liên Sever

Hạng 1 : 15 rương tự chọn đột phá ngọc , 15 rương tự chọn đột phá ám kim, 40.000 Thẻ Tinh Phẩm, 10 rương tự chọn đột phá ám kim, 500 Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành

Hạng 2 : 10 rương tự chọn đột phá ngọc , 10 rương tự chọn đột phá ám kim, 30.000 Thẻ Tinh Phẩm, 7 rương tự chọn đột phá ám kim, 400 Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành

Hạng 3 : 7 rương tự chọn đột phá ngọc , 7 rương tự chọn đột phá ám kim, 20.000 Thẻ Tinh Phẩm, 5 rương tự chọn đột phá ám kim, 300 Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành

Hạng 4-6 : 5 rương tự chọn đột phá ngọc , 5 rương tự chọn đột phá ám kim, 15.000 Thẻ Tinh Phẩm, 3 rương tự chọn đột phá ám kim, 200 Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành

Hạng 1 7-10 : 3 rương tự chọn đột phá ngọc , 3 rương tự chọn đột phá ám kim, 10.000 Thẻ Tinh Phẩm, 2 rương tự chọn đột phá ám kim, 100 Quyển Quay Thưởng Ngũ Hành

Phần Thưởng :  Tích Nạp

+ Mốc 777k xu : Vàng * 20.000 , Rương tự chọn Đột Phá Ngọc * 1 , Đan tăng bậc Kaguya * 999 , Phiếu Đổi Tinh Phẩm *2000

+ Mốc 1555k xu : Vàng * 50.000 , Rương tự chọn Đột Phá Ngọc 2 , Đan tăng bậc Kaguya * 1999 , Nhất Vĩ Helloween * 1 , Phiếu Đổi Tinh Phẩm *5000

+ Mốc 2555k xu : Vàng * 100.000 , Rương tự chọn Đột Phá Ngọc * 3 , Đan tăng bậc Kaguya * 2999, Phiếu Đổi Tinh Phẩm *10.000

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto