Event  HOT -  Đua Top Jinchuuriki

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả chuỗi  Event Hot - Event  HOT -  Đua Top Jinchuuriki  để cho nhân vật mạnh hơn.

 1. Gộp Sever Vui Vẻ
 • Trong Thời Gian diển ra event Nhẫn Giả cần tiêu lam ngọc để xếp hạng và nhận quà tương ứng  

  Tiêu 7.800 Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được Skim Túc Mệnh ( Lục Đạo – Tiên Nhân )

 Tiêu 9.600 Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được ( Tam Nguyệt Liềm Chi Linh )

 

 

 1. Quốc Gia Ninja
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả cần nâng cấp chiến lược của bạn chiến để xếp hạng và nhận phần thưởng tương đương.
 • Chú ý điều Kiện Tiêu Ngọc

 • Để hổ trợ cho việc đua top dễ dàng Nhẫn Giả  nên mua gói tài nguyên bao gồm đá tăng bậc , thuốc thuộc tính khi mua gói Nhẫn Giả sẽ nhận đuọc thêm số vàng tương ứng với từng gói

 Tiêu 4.800 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Sasuno Itachi UUR

 Tiêu 6.000 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Bát Vĩ – Kiler Bee UUR

 •  Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm để rút thêm những bạn chiến tăng chiến lực cho bản than

 1. Jinchuuriki Vĩ Thú
 • Trong Thời Gian event Nhẫn Giả cần nâng cấp chiến lược của bạn chiến để xếp hạng và nhận phần thưởng tương đương.
 • Chú ý điều Kiện Tiêu Ngọc

 • Để hổ trợ cho việc đua top dễ dàng Nhẫn Giả  nên mua gói tài nguyên bao gồm đá tăng bậc , thuốc thuộc tính khi mua gói Nhẫn Giả sẽ nhận đuọc thêm số vàng tương ứng với từng gói

 Tiêu 5.000 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Ngoại Đạo Ma Tượng UUR

 Tiêu 6.600 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Thần Hoá – Shukaku UUR

 • Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm để rút thêm những bạn chiến tăng chiến lực cho bản than

 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto