Hokage Đệ Tứ Thân

            - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả  xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Đan Thuộc Tính

  1. Uế Thổ Chuyển Sinh

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Uế Thổ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 5.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Uế Thổ Kimimaro

Tiêu 6.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Uế Thổ Kimimaro – Thần

3. Quốc Gia Ninja

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tiêu Vàng nhận điểm Vui Vẻ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc, Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.800 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Susano Itachi

Tiêu 6.600 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Madara Luân Hồi

4. Nữ Thần Thỏ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng lực chiến Akatsuki lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Tiên Đạo Madara

 

Tiêu 5.400 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Huyết Kế Giới Hạn Hamura

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto