Jinchuriky Vĩ Thú Và Nhất Vĩ Shukaku Thần

  - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả  xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Đan Thuộc Tính

  1. Quốc Gia Ninja

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Đồng Đội lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

 

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Susano Itachi

Tiêu 6.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Nhị Vĩ Naruto Thần

3. Nữ Thần Thỏ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ tăng tiêu Lam Ngọc lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc, Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 5.400 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Huyết Kế Giới Hạn Hamura

Tiêu 7.200 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Huyết Kế Giới Hạn Hamura

4. Jinchuriky Vĩ Thú

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng lực chiến của Jinchuriky lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 5.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thú Hóa Ngoại Đạo Ma Tượng

 

Tiêu 6.600 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Nhất Vĩ Shukaku Thần

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto