Khai Mở Máy Chủ S374 SV đặc Biệt

Khai Mở Máy Chủ S374 SV đặc Biệt

Kasumi xin chào anh em Nhn Gi,

Vào lúc 10h sáng ngày 23/06/2024 s ra mt máy ch Nhn Gi S374. Máy ch này có gì đặc bit Kasumi s lit kê ngay sau đây:

hi to tài khon vào server Nhn Gi S374 s được nhn các phn thưởng sau:

+ 100.000 L Kim, 999 Đan Tăng Bc Ngu Nhiên, 50 Đan Thuc Tính Ngu Nhiên, 1 Rương T Chn Đột Phá Ngc và 1 Rương T Chn Đột Phá Ám Kim.

Tích Np Mc 1000k xu ti server Nhn Gi S374

+ Vàng * 170.000 , Rương t chn Đột Phá Ngc * 6, Nht Vĩ Helloween, Đan tăng bc Kaguya * 599 , Phiếu Đổi Tinh Phm *17.000.

S Kin Tích Np Đổi Điểm Server Mi 24/06 - 30/06/2024

+ Np 100k xu: Nht Vĩ Helloween

+ Np 200k xu: Tun Lc Giáng Sinh

+ Np 300k xu: Băng Ha Youko

+ Np 400k xu: 2 Rương Đột Phá Ám Kim (t chn)

+ Np 600k xu: 5 Rương Đột Phá Ám Kim (t chn)

+ Np 700k xu: 2 Rương Đột Phá Ngc (t chn)

+ Np 900k xu: 5 Rương Đột Phá Ngc (t chn)

+ Np 1000k xu: 20.000 Phiếu Tinh Phm

+ Np 1500k xu: 30.000 Phiếu Tinh Phm

+ Np 2000k xu: 80.000 Phiếu Tinh Phm

Nhn Gi nào tham gia server mi Nhn Gi S374, hãy đăng ký thông tin v fanpage để nhn các phn quà nhé.

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto