Nữ Thần Thỏ

            - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả  xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Đan Thuộc Tính

  1. Làng Lá Truyền Kỳ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Làng Lá lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

 

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Hoa Đào Sakura

Tiêu 6.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Kakashi Susano Thần

3. Bạn Chiến Hoàn Hảo

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ tăng lực chiến của Bạn Chiến lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc, Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 5.000 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Sasuke Sakura

Tiêu 6.600 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Naruto Sasuke Thần

4. Nữ Thần Thỏ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tiêu Lam Ngọc lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 5.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Hắc Hóa Sakura Thần

Tiêu 7.200 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Hắc Hóa Sakura Thần

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto