Quyết Đấu Túc Mệnh và Hashirama Thần

Sự Kiện Ngày 21 Tháng 5 Năm 2024           

- BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 

Làng Lá Truyền Kỳ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Làng Lá lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

 

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu 4.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Sakura Hoa Đào

Tiêu 6.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Bách Hào Tsunade Thần

 Bạn Chiến Hoàn Hảo

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng lực chiến của Bạn Chiến lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc, Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 5.000 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Sasuke Sakura

Tiêu 6.600 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Naruto Sasuke Thần

Quyết Đấu Túc Mệnh

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Túc Mệnh lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

 

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 4.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thức Tỉnh-MomoShiki

Tiêu 5.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Túc Mệnh Uchiha Itachi Thần

 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto