Sự kiện Đua Top Hấp Dẫn

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Event Đua Top Server để nhận nhiều vật phẩm và đồng đội mạnh  hấp dẫn

1. Event Đua Top Sever

- Khi Nhẫn giả đạt top 1 bạn sẽ nhận được các vật phẩm , đan thuộc tính và trang bị ( Vĩ Thú , Sasuno , Nhẫn thuật … )

- Nhẫn giả đạt cấp 8 và hạng 1 bạn sẽ nhận được thêm danh hiệu Vip Tăng 10% cho tinh năng + 320 đá tăng bậc tính năng

- Mỗi ngày mới sẽ có 1 bảng đua top ( Ngày 1 đưa top Vĩ Thú , Ngày 2 đưa top thông linh thú , ngày 3 đua top Nhẫn Thuật .. vv )

- Lưu Ý : Danh Hiệu Top 1 + rất nhiều thuộc tính bạn nên sở hửu nó cho mình

2 .Hướng dẫn đua top hiệu quả :

- Nhẫn giả tham gia event sẽ nhận được đan tăng 1 Bậc để tiết kiệm đá tăng bậc

- Lưu Ý : Nhẫn giả tăng bậc chỉ có thời hạn 24h bất đầu từ lúc nhận được

- Những event có đan tăng bậc

- Ngoài ra cần thêm đan thuộc tính cho tính năng bạn đang đua top , nó là nguồn tăng lực Chiến rất cao

- Còn lại là trang bị tính năng

3. Sử dụng vàng cho đua top :

- Nhẫn giả nên dùng vàng cho shop giảm giá khi đua top , mỗi tính năng đưa top đều có 1 shop giảm giá riêng , bạn sẽ giảm được 50% giá mua

- Tích Nạp để nhận thêm thuốc thuộc tính , sách kỹ năng , đá tăng bậc tính năng , trang bị tính năng … đây là nguồn mà Nhẫn giả có thể có nhiều thuốc tính năng nhất

 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto