Thành Tựu Nhẫn Giả

1. Cấp Nhân Vật

- Khi hoàn thành yêu cầu của thành tụ Nhẫn giả sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng , Phiếu Bạc , Phiếu Bạc Lớn , Và phiếu Bạc Siêu Cấp 

2. Chiến Lực  Nhân Vật

- Đạt được chiến lực t tương ứng để hoàn thành thành tựu Nhẫn giả sẽ nhận được Lễ Kim tương ứng với thành tựu.

3 .Kaguya skin

- Nhẫn giả sẽ nhận được thêm thuộc tính , khi mở các skin tương ứng với thành tựu

 

4. Akatsuki

- Nhẫn giả sẽ nhận được thêm thuốc thuộc tính , khi mở các nhân vật tương ứng với thành tựu

5.  Đồng Đội

- Nhẫn giả sẽ nhận được thêm thuốc thuộc tính , khi mở các nhân vật tương ứng với thành tựu

6. Nhiệm Vụ Thành Tựu

- Nv Thành Tựu tinh anh

- Nv Thành Tựu sử thi

- Nv Thành Tựu địa ngục

 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto