Tích Điểm Đổi Quà Tháng 3

KaSuMi xin chào các Nhẫn Giả , nay KaSuMI sẽ đăng bài Event Tích Nạp Đổi Quà tháng 3

Nội Dung : Bắt đầu từ ngày 05-03 đến hết ngày 14-03 Nhẫn Giả chuyển xu vào game trong thời gian sự kiện sẽ có thể tích điểm để đổi các gói vật phẩm trong event ( Chuyển 100k xu Nhẫn Giả Sẽ được 100k điểm)

 Tích Xu Đổi Quà:

 • Rương Ám Kim : *5 = 1000k điểm ( đổi tối đa 1 lần ) ( có thể đổi ngay )
 • Rương Ngọc : *5 = 1200k điểm ( đổi tối đa 1 lần ) ( có thể đổi ngay )
 •  Rương Ám Kim : *2 = 400k điểm ( đổi tối đa 1 lần ) ( có thể đổi ngay )
 •  Rương Ngọc *2 = 500k điểm đổi tối đa 1 lần ( có thể đổi ngay )

 •  Phiếu đổi Tinh Phẩm * 20000 = 1000k điểm ( đổi tối đa 1 lần )( có thể đổi ngay)

 • Phiếu đổi Tinh Phẩm * 30000 = 1500k điểm ( đổi tối đa 1 lần ) ( có thể đổi ngay)

 • Tướng Ngọc : * 1 = 2000k điểm ( đổi tối đa 2 lần) ( từ mới nhất trở xuống )

 •  Tướng Ám : * 1 = 1000k điểm ( đổi tối đa 3 lần )

 •  Skin Vĩ Thú Nhất Vĩ halloween *1 =500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

 •  Skin Vĩ Thú Sư Tử *1 = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

 •  Skin Sasuno Hắc Lôi = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

 •  Skin Sasuno trung thu = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

 •  Skin Sasuno Mùa Tuyết Rơi = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

 •  Skin Đồng Thuật Bông Tuyết Giáng Sinh = 500k điểm ( đổi tối đa 1 lần )

 •  Skin Mặt Trăng Trung Thu = 500k Điểm ( đổi tối đa 1 lần )

 •  Skin Thông Linh Thú Thỏ Ngọc Trung Thu = 500k ( đổi tối đa 1 lần )

 •  Skin Thông Linh Thú Người Tuyết Giáng Sinh = 500k ( đổi tối đa 1 lần )

 •  Skin Thông Linh Thú Quạ Đen = 300k ( đổi tối đa 1 lần )

 • Thời Gian Sự Kiện : Từ Ngày 00h 05-03 Đến Hết Ngày 14-03-2023

 •  Thời Gian Dự Kiến Phát Quà : Ngày 18-03-2024

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto