Event Tích Nạp Và Đua Top Liên Sever Kỳ 21/4 --) 28/4

 [ Event ] Tích Nạp Và Đua Top Liên Sever

heart Thế là chuẩn bị tới ngày nghĩ lễ 30/04-01/05, AE nhẫn giả sẽ chuẩn bị được nghĩ lễ rồi . Để AE nhẫn giả có kỳ nghĩ lễ vui vẻ nên BQT sẽ ra 1 chuỗi event ngoài Event Tích Nạp Và Đua Top Liên Server

heart Thời gian diễn ra sự kiện : 00:00 21/04/2022 -> 23:59 28/04/2022

heart Thời gian phát quà : sau 48h khi tổng kết sự kiện ( không tính nghĩ lễ )

mail  Sự Kiện TÍCH TIÊU Theo Mốc :

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nhẫn giả TIÊU đúng mốc sẽ nhận được quà tương ứng , đây là sự kiện TÍCH TIÊU nên sẽ nhận đủ mốc các mốc nếu đúng yêu cầu .

kiss Mốc 777: Susano Hắc Lôi *1 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên *100 , Quyển quay thưởng bí thuật *30 , Phiếu đổi tinh phẩm *5000

kiss Mốc 1999: Băng Hóa Youku *1 , Đan thuộc tính ngẫu nhiên *200 , Quay thưởng bí thuật *100 , Phiếu đổi tinh phẩm *15000

mail  Sự Kiện Nạp Liên Sever :

- Top 10 người chuyển xu vào game nhiều nhất sẽ nhận được quà bên dưới, đây là sự kiện toàn server nên sẽ lấy top cao nhất của toàn server . Để biết thứ hạng của mình TOP nào sẽ được cập nhật tại link :https://hoachinhangia.vn/bang-xep-hang-event-dua-top

devilHạng 1 : Rương đột phá ngọc *15 , Thẻ tu hành Jiraiya *8, Susano Mùa Tuyết Rơi *1 , Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao *3

devilHạng 2 : Rương đột phá ngọc *10 , Thẻ tu hành Jiraiya *5 , Skin thông linh thú Quạ Đen *1 , Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao *2

devilHạng 3 : Rương đột phá ngọc *5 , Thẻ tu hành Jiraiya *2 , Skin đồng thuật Huyết Nguyệt Tsukuyomi *1, Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao 1

devilHạng 4 : Rương đột phá ám kim *10 , Thẻ tu hành Thân- Kabuto *3 , Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao *2 , Vàng 100k

devilHạng 5 : Rương đột phá ám kim *10 , Thẻ tu hành Thân- Kabuto *3 , Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao *2 , Vàng 100k

devilHạng 6 : Rương đột phá ám kim *10 , Thẻ tu hành Thân- Kabuto *3 , Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao *2 , Vàng 100k

devilHạng 7 : Rương đột phá ám kim *5 , Thẻ tu hành Thân-Kabuto *2 , Rương Trang bị Long Uyên Thánh 3 sao *1 , Vàng 100k , đan thuộc tính ngẫu nhiên *100

devilHạng 8 : Rương đột phá ám kim *5 , Thẻ tu hành Thân-Kabuto *2 , Rương Trang bị Long Uyên Thánh 3 sao *1 , Vàng 100k , đan thuộc tính ngẫu nhiên *100

devilHạng 9 : Rương đột phá ám kim *5 , Thẻ tu hành Thân-Kabuto *2 , Rương Trang bị Long Uyên Thánh 3 sao *1 , Vàng 100k , đan thuộc tính ngẫu nhiên *100

devilHạng 10 : Rương đột phá ám kim *5 , Thẻ tu hành Thân-Kabuto *2 , Rương Trang bị Long Uyên Thánh 3 sao *1 , Vàng 100k , đan thuộc tính ngẫu nhiên *100

devilHạng 11-15 : Rương đột phá ám kim *2 , Thẻ tu hành Thân-Hashirama *2 , Rương trang bị Long Uyên Thánh 2 sao *2 , Vàng 80k , đan thuộc tính ngẫu nhiên *80

devilHạng 16-20 : Rương đột phá ám kim *1 , Thẻ tu hành Thân-Hashirama *1 , Rương trang bị Long Uyên Thánh 2 sao *1 , Vàng 60k , đan thuộc tính ngẫu nhiên *60

 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto