FREE VIP 9 và tặng nhiều tướng SSS

- Đến với phiên bản Hỏa Chí Nhẫn Giả MGP người chơi  sẽ nhận nhiều quyền lợi hấp dẫn: 

enlightened Chỉ cần người chơi tạo nhân vật là sẽ nhận ngay VIP 9 + 33.333 Lễ  Kim 

enlightened Khi Nhẫn giả nhận Free VIP 9 thì những quà Đặc Quyền của VIP 9 trở xuống ae đều được nhận FREE

enlightened Susanoo Ác ma nhận ở quà VIP 8 

enlightenedTặng Neji Hyuga qua thư khi tạo nhân vật 

enlightenedTặng Nagato khi đăng nhập ngày 2 

enlightenedTặng Shizune khi đăng nhập ngày 3 

enlightened Tặng  Akatsuki Sasori qua thư khi tạo nhân vật 

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto